Het wijkcentrum is een stichting.

Werkgebied/wijk: Tongelre boven de spoorlijn naar Geldrop


 

Onze doelen zijn:  
 
 • Bevordering van het welzijn van de bewoners van de wijk
   
 • Verbetering van de leefbaarheid van de wijk;
   
 • Bevordering goede onderlinge contacten wijkbewoners;
   
 • Activering wijkbewoners in het bereiken van deze doelen.
   
 • Vrijwilligerswerk in de wijk bevorderen.

   

 • Verhuren van ruimte aan groepen, ten behoeve van buurt -en wijkactiviteiten.

       Als u ideeën heeft of vragen; neem rustig contact met ons op

 


Wat beduidt het LOGO van ’t Oude Raadhuis?
Dit is een vraag die ons nogal eens wordt gesteld.
Welnu, hier is het antwoord.
het VIERKANTE VAK stelt het geheel van het wijkcentrum voor.
Daarin staan DRIE PIJLERS.
Onze doelstelling (ART.2 STATUTEN) is gebaseerd op drie pijlers:
1. Sociaal en Maatschappelijk werken aan verbetering van de buurt;
2. Cultureel en Vormend werken ten behoeve van de wijkbewoners;
3. Creatieve en Ontspannende bezigheden aan hen bieden.
De pijlers staan niet stevig gefundeerd omdat we ervan uitgaan dat we
er voortdurend aan moeten blijven werken om ze te funderen.
Wie op welke manier dan ook aan die fundering wil meewerken is van harte welkom.
Een melding op deze site volstaat; wij nemen dan contact op voor een
gesprek over de mogelijkheden.


 

   
Het bestuur van het wijkcentrum is lid van de VVA - Verenigde Vrijwilligersbesturen Accommodaties.
Via de site van de VVA: www.vva.dse.nl kunt u alle buurthuizen van Eindhoven benaderen.                               
Alle sites en mailadressen in relatie met het welzijnswerk vind u op deze pagina met links.

   

Werkgroepen:

In ’t Oude Raadhuis zijn behalve het bestuur van het wijkcentrum een 16-tal werkgroepen
actief; samen ruim 80 vrijwilligers.
Werkgroepen zijn groepen die bepaalde activiteiten van het wijkcentrum organiseren. meer....

Huurdersgroepen:
Naast de werkgroepen zijn er ook huurdersgroepen actief in het wijkcentrum. meer....
 


 

Er is ook een Overlegvergadering:

Tenminste één maal per jaar komen bestuur en vertegenwoordigers van de werkgroepen 
en van de huurdersgroepen bijeen om informatie uit te wisselen.

De Overlegvergadering bestaat uit één of twee vertegenwoordigers van elk van de
groepen en het bestuur.
Met de Overlegvergadering wil het bestuur bereiken, dat het met al die groepen goed
functioneert binnen het wijkcentrum.

Vanuit de groepen wordt verteld wat er zoal binnen de groep gebeurt en men is in de
gelegenheid om eventuele wensen aan het bestuur kenbaar te maken.
Het bestuur geeft informatie over het reilen en zeilen van het wijkcentrum, over de
financiële positie en over de nabije toekomst; b.v. over de verwachte bouwplannen.


naar boven

voor het laatst bijgewerkt op 21-10-2013