't Hofke 15 email: raadhuis@onsneteindhoven.nl

5641 AH Eindhoven
Tel. 040 2811737 ---

We zijn telefonisch bereikbaar

van 09:00u tot 12:00u

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiets en Wandelclub

 

Vanaf half april tot eind september wordt er door de fietsclub 10 keer recreatief gefietst.

Om de 2 weken fietsen we op maandagmiddag 13.30 uur, vanaf ’t Oude Raadhuis, ongeveer 25 à 30 km. We fietsen in een tempo van zo’n 14 km per uur, dit is voor iedereen bij te houden.

In deze fietsperiode worden er 2 dagtochten georganiseerd van zo’n 50 km, waarbij we onderweg regelmatig stoppen voor een kopje koffie of thee. Natuurlijk stoppen we ook op een mooi plekje om onze, zelf meegenomen, lunch te gebruiken. Voor onze clubleden, sluiten we het fietsseizoen in oktober af met een prachtige bustocht en een gezellige afsluitmiddag.

Vanaf november starten we om de 2 weken, op maandagmiddag 14.00 uur, met wandelingen van ongeveer 5 kwartier, met als vertrekpunt ’t Oude Raadhuis. Hier drinken we na afloop gezamenlijk koffie of thee. Hiermee willen we, in een ontspannen sfeer, de sociale contacten tussen de leden onderling stimuleren.

In januari is er een gezellige nieuwjaarsreceptie in ’t Oude Raadhuis, om samen het oude jaar af te sluiten en te proosten op het nieuwe jaar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie krijgen de leden ook een overzicht van de fiets- en wandelactiviteiten van het hele jaar. De fiets- en wandelclub is voor iedereen die graag met andere mensen fietsend of lopend onderweg is. Je kan vrijblijvend meewandelen of fietsen, maar word je lid van de club, dan kun je ook deelnemen aan de speciaal georganiseerde activiteiten.

De kosten voor een lidmaatschap bedraagt € 12,00 per jaar.

Momenteel wordt de fiets- en wandelclub geleid door 3 personen, te weten; Bertha van Heeswijk , André v.d. Meijden en Bert van Oorschodt. Tijdens het fietsen worden zij ondersteund door Ria Ooms.

 

OPROEP….OPROEP….OPROEP

 

Voor de fietsmiddagen zijn we op zoek naar nieuwe voorrijders, die, zoals het woord al zegt, voorop rijden om de route te bepalen. Ook voor de organisatie van de dagtochten en de busreis zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die dit in de toekomst van de huidige organisatie over kunnen nemen.

Ook voor de wandelmiddagen zijn we op zoek naar nieuwe mensen die enigszins bekend zijn in de wijk en met de wandelgroep mooie routes lopen.

 

Mocht dit je aanspreken; wandel of fiets een keertje mee om de sfeer te proeven, of bel voor informatie

Bert van Oorschodt 040-2814329, André v.d. Meijden 040-2813952 of Bertha van Heeswijk 040-2816288


 
NIKS TE DOEN OP ZONDAG? KOM BIJ ONS!
Het is altijd heel gezellig op zondagmiddag in ‘t Oude Raadhuis.


Elke zondagmiddag komen mensen enthousiast binnen, blij elkaar te zien.
Onder het genot van een kopje koffie of thee, ingeschonken door de gastvrouwen,
wordt er eerst wat bijgepraat. Gasten vertellen elkaar de wederwaardigheden van de afgelopen week.
Er is genoeg te vertellen. Soms zijn mensen op vakantie geweest. Uitgebreide verhalen daarover komen op tafel.
Het kan ook zijn dat iemand ziek was. We zijn blij dat degene er dan weer is.
Jan komt ook binnen.
Hij is er niet elke keer maar we vinden het altijd fijn hem te zien.

Als iedereen de laatste nieuwtjes uitgewisseld heeft, komen de kaarten op tafel.

Op zondagmiddag is het namelijk ook fijn om bezig te zijn.

Daarvoor hebben we verschillende spelletjes en een leestafel. Rikken, jokeren en rummicub zijn populair.
Op het ogenblik hebben we nog mensen nodig die mee willen rikken. Hebt u interesse maar kent u het spel niet, geen enkel probleem, u kunt het bij ons leren.


We nodigen u uit gauw eens een kijkje te komen nemen.
De gastvrouwen verwelkomen u en maken een gezellig praatje.
Het eerste kopje koffie wordt u door ‘t Oude Raadhuis aangeboden. Er wordt ook een drankje geschonken. De bar is open.

Als u het moeilijk vindt alleen te komen, zou u een buurvrouw, zus of vriendin mee kunnen nemen. Heeft u die niet, dan halen wij u de eerste keren op, totdat u genoeg mensen kent en zelf kunt komen.
Wandelaars en fietsers, zin in een kopje koffie en even uitrusten? De koffie is bruin.

 

 

Naailes in ’t Oude Raadhuis

Sinds enkele maanden is er op vrijdagmorgen, van 9.30 tot 12.00 uur, weer een naaiclubje actief op ’t Oude Raadhuis.
Nu geniet iedereen van de zomervakantie, maar vanaf 9 september start de club weer.
Wil je graag naailes in de buurt; in dit clubje zijn nog enkele plaatsten vrij.
Naaimachines zijn aanwezig, er wordt gewerkt met patroonboeken, er wordt advies gegeven, maar iedereen mag vrij werken.


Kosten; € 60,00 per kwartaal
Informatie; Tiny Kuijpers 06-40596512

 

 
Stukje over de schildersclub welke iedere woensdagavond plaatsvindt in ’t Oude Raadhuis


Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over de schilderclub welke iedere woensdagavond vanaf 20.00u plaats vindt in

’t Oude Raadhuis. We moeten tot het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw teruggaan. Toen schilderden een aantal

mensen uit Tongelre in het patronaatgebouw van de St. Petrus parochie. Mien Roijmans heeft het schildergezelschap terug

gehaald, zij schilderde al langer in Tongelre. We kregen toen onderdak in de dependance, het blauwe gebouwtje aan ’t Hofke.
Dit gebouw is inmiddels gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe basisschool.


Het schildercollectief heeft altijd tamelijk los gestaan van ’t Oude Raadhuis. Wij behoorden niet tot de vrijwilligers maar

waren wel welkom op de vergaderingen. Een houding die eigen is aan het karakter van kunstenaars. 

 

De structuur van de schildersclub is zoals u zult begrijpen zeer los en ontspannen. Iedereen werkt op zijn geheel eigen manier,
zij het dat we elkaar helpen als er artistieke problemen zijn. Officiële vergaderingen zijn er niet, als er iets aan de hand

is bespreken we dat op de woensdagavond tijdens de koffiepauze. Kortom een gezelschap dat zich ongedwongen bezig

houdt met kunst. Wat betreft de exposities, iets waar elke kunstenaar naar streeft, herinner ik me dat we deze in samenwerking

met de Dahliaclub verzorgden.
Een succes, jammer dat dit niet voor herhaling vatbaar was. De laatste tentoonstelling was in de Philips boerderij.
Ons streven is om nog eens een expositie te houden in 't Oude Raadhuis.


Rest mij nog Mevr. Ans Leemans te bedanken voor haar nuttige informatie.


 
1988 - 2013  Lees verder >>>
 
 

Goed nieuws voor 75 plussers
Voordelige rijbewijskeuringen in Tongelre
1ste maandag van de maand van 11.00 tot 16.00 uur op afspraak


 
voor het laatst bijgewerkt op 06-12-2019