email: raadhuis@onsneteindhoven.nl
 

                                We zijn telefonisch bereikbaar van 09:00u tot 12:00u

                                                                                                               

              Wijkcentrum

          't Oude Raadhuis 

 

 

            't Hofke 15
            5641 AH Eindhoven
             Tel. 040 2811737

 

 Verken onze veelzijdigheid

 


 

LAATSTE NIEUWTJES 'T OUDE RAADHUIS.

lees verder>>>>

 

GEZELLIGE AVOND MET FILM EN HAPJES
 

Op vrijdagavond 15 september organiseren we weer een gezellige avond in
’t Oude Raadhuis.
Aanvang 20:00 uur, zaal open vanaf 19:30 uur.
We vertonen een film, houden een pauze en zorgen voor lekkere hapjes die passen bij de film.
 

De hilarische tragikomedie “Florence Foster Jenkins” (2016) vertelt het waargebeurde verhaal van de gelijknamige legendarische New Yorkse societydame die ervan droomde om een operazangeres te worden ondanks dat ze vreselijk vals zong. Zij heeft besloten dat haar stem het publiek troost kan bieden in de moeilijke periode tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Er is waarschijnlijk geen andere actrice dan Meryl Streep die zo stralend en vol overgave vals kan zingen - een huzarenstukje voor iedereen die niet daadwerkelijk toondoof is – en van Jenkins toch nooit een schertsfiguur maakt.

Noteer ook de volgende data voor een gezellige vrijdagavond:
20 oktober, 17 november en 15 december .
 

Kom je ook?
Als bijdrage in de kosten vragen we € 1,50 per persoon.
Koffie en thee € 0,50. Overige consumpties volgens de consumptielijst

Vriendelijke groeten,
Fransje Rovers
Riet en Jack Hanssen
Mieke en Tini Peters

 

20-jarig bestaan DANSEN 50+

Op 18 april 1997 werd in de toen nog bestaande dependance van ‘t Oude Raadhuis gestart met het dansen voor “50 Plussers”.
Helaas moest de dependance verdwijnen voor de renovatie en uitbreiding van de basisschool De Boog. Dit betekende dat wij moesten verhuizen naar ‘t Oude Raadhuis omdat de min of meer door de gemeente aan ons beloofde andere locatie niet voorhanden was. Dit vond plaats in 2013. Helaas was de ruimte hier beduidend minder dan in de dependance, doch na de gebruikelijke aanpassingsproblemen zijn we inmiddels hier goed gesetteld en wordt er iedere dinsdagavond volop gedanst. Gelukkig zijn inmiddels ook na een oproep in Rond ‘t Hofke de personele problemen opgelost.
Op 18 april jl. was het dus een bijzondere feestelijke dansavond in ‘t Oude Raadhuis omdat die avond wij ons 20-jarig bestaan gevierd hebben. Op deze avond werd de wens uitgesproken om nog een aantal jaren door te gaan en mogelijk ook het 25-jarig bestaan te kunnen vieren. Bijgaand enkele foto’s van de feestavond waaronder het complete vrijwilligersteam dat zorgt dat onze gasten het naar de zin hebben..

 

Vanaf half april tot eind september wordt er door de fietsclub 10 keer recreatief gefietst.

Om de 2 weken fietsen we op maandagmiddag 13.30 uur, vanaf ’t Oude Raadhuis, ongeveer 25 à 30 km. We fietsen in een tempo van zo’n 14 km per uur, dit is voor iedereen bij te houden.

In deze fietsperiode worden er 2 dagtochten georganiseerd van zo’n 50 km, waarbij we onderweg regelmatig stoppen voor een kopje koffie of thee. Natuurlijk stoppen we ook op een mooi plekje om onze, zelf meegenomen, lunch te gebruiken. Voor onze clubleden, sluiten we het fietsseizoen in oktober af met een prachtige bustocht en een gezellige afsluitmiddag.

Vanaf november starten we om de 2 weken, op maandagmiddag 14.00 uur, met wandelingen van ongeveer 5 kwartier, met als vertrekpunt ’t Oude Raadhuis. Hier drinken we na afloop gezamenlijk koffie of thee. Hiermee willen we, in een ontspannen sfeer, de sociale contacten tussen de leden onderling stimuleren.

In januari is er een gezellige nieuwjaarsreceptie in ’t Oude Raadhuis, om samen het oude jaar af te sluiten en te proosten op het nieuwe jaar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie krijgen de leden ook een overzicht van de fiets- en wandelactiviteiten van het hele jaar. De fiets- en wandelclub is voor iedereen die graag met andere mensen fietsend of lopend onderweg is. Je kan vrijblijvend meewandelen of fietsen, maar word je lid van de club, dan kun je ook deelnemen aan de speciaal georganiseerde activiteiten.

De kosten voor een lidmaatschap bedraagt € 12,00 per jaar.

Momenteel wordt de fiets- en wandelclub geleid door 3 personen, te weten; Bertha van Heeswijk , André v.d. Meijden en Bert van Oorschodt. Tijdens het fietsen worden zij ondersteund door Ria Ooms.

 

OPROEP….OPROEP….OPROEP

 

Voor de fietsmiddagen zijn we op zoek naar nieuwe voorrijders, die, zoals het woord al zegt, voorop rijden om de route te bepalen. Ook voor de organisatie van de dagtochten en de busreis zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die dit in de toekomst van de huidige organisatie over kunnen nemen.

Ook voor de wandelmiddagen zijn we op zoek naar nieuwe mensen die enigszins bekend zijn in de wijk en met de wandelgroep mooie routes lopen.

 

Mocht dit je aanspreken; wandel of fiets een keertje mee om de sfeer te proeven, of bel voor informatie

Bert van Oorschodt 040-2814329, André v.d. Meijden 040-2813952 of Bertha van Heeswijk 040-2816288


 

 

NIKS TE DOEN OP ZONDAG? KOM BIJ ONS!
Het is altijd heel gezellig op zondagmiddag in ‘t Oude Raadhuis.

Elke zondagmiddag komen mensen enthousiast binnen, blij elkaar te zien.
Onder het genot van een kopje koffie of thee, ingeschonken door de gastvrouwen,
wordt er eerst wat bijgepraat. Gasten vertellen elkaar de wederwaardigheden van de afgelopen week.
Er is genoeg te vertellen. Soms zijn mensen op vakantie geweest. Uitgebreide verhalen daarover komen op tafel.
Het kan ook zijn dat iemand ziek was. We zijn blij dat degene er dan weer is.
Jan komt ook binnen.
Hij is er niet elke keer maar we vinden het altijd fijn hem te zien.

Als iedereen de laatste nieuwtjes uitgewisseld heeft, komen de kaarten op tafel.

Op zondagmiddag is het namelijk ook fijn om bezig te zijn.

Daarvoor hebben we verschillende spelletjes en een leestafel. Rikken, jokeren en rummicub zijn populair.
Op het ogenblik hebben we nog mensen nodig die mee willen rikken. Hebt u interesse maar kent u het spel niet, geen enkel probleem, u kunt het bij ons leren.

We nodigen u uit gauw eens een kijkje te komen nemen.
De gastvrouwen verwelkomen u en maken een gezellig praatje.
Het eerste kopje koffie wordt u door ‘t Oude Raadhuis aangeboden. Er wordt ook een drankje geschonken. De bar is open.

Als u het moeilijk vindt alleen te komen, zou u een buurvrouw, zus of vriendin mee kunnen nemen. Heeft u die niet, dan halen wij u de eerste keren op, totdat u genoeg mensen kent en zelf kunt komen.
Wandelaars en fietsers, zin in een kopje koffie en even uitrusten? De koffie is bruin.

 
Waar: ’t Oude raadhuis, ’t Hofke 15
Wanneer: ’s Zondagsmiddags 13.30-16.30 uur
Voor meer informatie: Mia Smits, telefoonnr: 281 16 55


 
GASTVROUWEN / GASTHEREN GEZOCHT

Vanwege enig verloop in ons team zijn we dringend op zoek naar aanvulling op onze groep gastvrouwen / gastheren voor de Zondaginloop.

Elke zondagmiddag komen mensen uit de buurt gezellig bijeen om te praten of een kaartje te leggen. Hierbij is iedereen van harte welkom.

Als team werk je met tweeën en ben je eens in de 4 á 5 weken van 13.00 tot 17.00 uur aanwezig.
De taken van de gastheer / gastvrouw zijn o.a. de ruimte gezellig maken, een praatje maken met de gasten en hen van een hapje en drankje voorzien.

Spreekt dit je aan, loop dan eens gezellig, vrijblijvend binnen.

Voor informatie, bel Mia Smits 040- 281 16 55 of via e-mail m.smits01@on.nl


 
Naailes in ’t Oude Raadhuis

Sinds enkele maanden is er op vrijdagmorgen, van 9.30 tot 12.00 uur, weer een naaiclubje actief op ’t Oude Raadhuis.
Nu geniet iedereen van de zomervakantie, maar vanaf 9 september start de club weer.
Wil je graag naailes in de buurt; in dit clubje zijn nog enkele plaatsten vrij.
Naaimachines zijn aanwezig, er wordt gewerkt met patroonboeken, er wordt advies gegeven, maar iedereen mag vrij werken.


Kosten; € 60,00 per kwartaal
Informatie; Tiny Kuijpers 06-40596512

 

 
Stukje over de schildersclub welke iedere woensdagavond plaatsvindt in ’t Oude Raadhuis


Er is mij gevraagd om een stukje te schrijven over de schilderclub welke iedere woensdagavond vanaf 20.00u plaats vindt in

’t Oude Raadhuis. We moeten tot het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw teruggaan. Toen schilderden een aantal

mensen uit Tongelre in het patronaatgebouw van de St. Petrus parochie. Mien Roijmans heeft het schildergezelschap terug

gehaald, zij schilderde al langer in Tongelre. We kregen toen onderdak in de dependance, het blauwe gebouwtje aan ’t Hofke.
Dit gebouw is inmiddels gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe basisschool.


Het schildercollectief heeft altijd tamelijk los gestaan van ’t Oude Raadhuis. Wij behoorden niet tot de vrijwilligers maar

waren wel welkom op de vergaderingen. Een houding die eigen is aan het karakter van kunstenaars. 

 

De structuur van de schildersclub is zoals u zult begrijpen zeer los en ontspannen. Iedereen werkt op zijn geheel eigen manier,
zij het dat we elkaar helpen als er artistieke problemen zijn. Officiële vergaderingen zijn er niet, als er iets aan de hand

is bespreken we dat op de woensdagavond tijdens de koffiepauze. Kortom een gezelschap dat zich ongedwongen bezig

houdt met kunst.Wat betreft de exposities, iets waar elke kunstenaar naar streeft, herinner ik me dat we deze in samenwerking

met de Dahliaclub verzorgden.
Een succes, jammer dat dit niet voor herhaling vatbaar was. De laatste tentoonstelling was in de Philips boerderij.
Ons streven is om nog eens een expositie te houden in 't Oude Raadhuis.


Rest mij nog Mevr. Ans Leemans te bedanken voor haar nuttige informatie.


 

Beste buurtbewoner,

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Wij hebben een vrijwilligersprobleem!! Niet met u natuurlijk,
maar we hebben er te weinig!!


Het zal u duidelijk zijn; wij zoeken een hoop nieuwe vrijwilligers erbij. Wij willen graag aan u vragen of u, of misschien iemand
die u kent, een neefje, nicht, buurvrouw, verre tante, zus van de buurvrouw, de verkering van uw dochter,

de tuinman van uw buurman, een collega, best wat vrijwilligerswerk zou kunnen of willen doen.

En dat is geen complete daginvulling,

wij zijn geholpen met alle uurtjes. Wilt u die persoon benaderen en dat dan aan ons doorgeven?

Wij hebben op korte termijn nodig: een voorzitter, een secretaresse, assistentie bij de organisatie van evenementen,
concierge of beheerder, schoonmakers, tuinman. En nog héél veel meer, dit zijn slechts de meest dringende!

Misschien vraagt u zich af wat die functies precies voorstellen. En dat er ook wel boekhouders zijn,

die als hobby graag tuinieren,
of chauffeurs die kunnen schilderen. Of hoeveel uur dat kost, en of het iets oplevert, en of parttime ook kan.
En of een secretaresse ook een man kan zijn. En dat u zelf eigenlijk best wel iets meer wilt doen dan u nu al doet,

of eigenlijk veel liever iets anders doet. Kortom duizend vragen en mogelijkheden. Wij leggen u dat graag allemaal uit.

Wij hopen dat we via deze brief een optocht van aspirant vrijwilligers voor onze deur krijgen,

maar met enkelen zijn we ook al blij hoor. Laat uw naam en telefoonnummer bij het raadhuis achter, of mail ons even,

en wij nemen spoedig contact met u op.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van ´t Oude Raadhuis
tel 2811737

                                                                                                                                             

 
1988 - 2013 >>> Lees verder
 

Servicepunt 't Oude Raadhuis
lees verder>>>

Goed nieuws voor 75 plussers
Voordelige rijbewijskeuringen in Tongelre
voor meer informatie kijk bij
Nieuws


                                                                                                                                                        naar boven

 
 
voor het laatst bijgewerkt op 07-09-2017