WAT GEBEURT ER ALLEMAAL IN ’T OUDE RAADHUIS ?
 

In de laatste 1,5 jaar hebben wij in de rubriek “in de schijnwerper” telkens een van de 13
werkgroepen die binnen het wijkcentrum actief zijn belicht.
Ter afsluiting toch nog maar eens een kort maar wel volledig overzicht.


DANSEN 50+
Elke dinsdagavond van 20.00 - 23.00 uur is er gezellig dansen.
Onze DJ draait de hele avond gezellige dansmuziek en er wordt gezorgd voor hapjes.
Alle 50-plussers zijn van harte welkom. Toegang € 1,50.

COöRDINATIEGROEP ACTIVITEITEN
Begint het nieuwe seizoen weer met de intussen meer dan traditionele Bevrijdingsmarkt op zondag 18 september.
Levende muziek en kinderspelen maken van deze markt een plezierige ontmoetingsgelegenheid.


WERKGROEP ’T UITJE
Neemt zich voor om weer per seizoen een sfeervolle middag in ’t Oude Raadhuis te houden.
Waarbij gezelligheid voorop staat.

TAALLESGROEP
De groep gaat onverdroten voort om onze buitenlandse wijkbewoners te helpen bij de integratie door ze zoveel
mogelijk basiskennis mee te geven over Nederlandse
taal en gebruiken.


BARGROEP
De vrijwilligers in deze groep verzorgen bij activiteiten
het werk achter de bar en wat daarbij te pas komt.

ZWEMGROEP
Elke woensdagmorgen, ook in de zomervakantie wordt er gezwommen in Nuenen en aansluitend is het
gezellig koffie drinken in ’t Oude Raadhuis.

KOFFIE-UURTJE
Elke donderdag is er voor alle wijkbewoners van 10.00 tot 11.30 uur gezellig koffie drinken

 

PUBLICITEITSGROEP/WEBSITE
Deze groep zorgt ervoor dat in Rond ’t Hofke, op de website en verder in alle media kond wordt
gedaan van aanstaande activiteiten, zodat eenieder kan lezen wat er te doen staat.

SMS/LEEFBAARHEID
De leefbaarheid in de meest brede zin van de wijk en voor de wijkbewoners staat hoog in het vaandel
van deze werkgroep. Samen met bewonersgroepen en met de gemeente wordt gewerkt aan alle
mogelijke verbeteringen binnen de wijk.

FIETS- EN WANDELGROEP
’s Maandags ’s middags om de twee weken vertrekken bij ’t Oude Raadhuis fietsers (in de zomer)
en wandelaars (in de winter) om sportief en gezellig onder elkaar te zijn. De fietsers nemen onderweg
de koffie, de wandelaars doen het na afloop in ’t Oude Raadhuis.

ZONDAG-INLOOP
Vallen de zondagen u soms ook zo lang ?
Wij hebben op zondagmiddag de deuren open van 13.30 tot 16.30 uur
om wat met elkaar te buurten of iets te drinken.
Ook kunt u een kaartje leggen, sjoelen of andere spelletjes doen die we in huis hebben.
 

WIJKAGENT

Elke 1e maandag van de maand aanwezig van 18.30 tot 19.00 uur

                                                                 EN VOOR DE JEUGD…….

JEUGDSCHAKEN
Elke dinsdagavond, van 19.00 tot 20.00 uur, wordt er schaakles gegeven aan kinderen van 6 t/m 12 jaar.

KREA KIDS
Elke 3e woensdag van de maand van 14.00 tot 15.30 uur wordt er voor kinderen van 5 t/m 10 jaar onder begeleiding een knutselmiddag georganiseerd.
Deelnamekosten € 1,50 per keer.