Naast deze werkgroepen zijn er in ít Raadhuis nog eens een 35-tal huurdersgroepen actief.
Dat zijn groepen als b.v. handwerk- en hobbygroepen en diverse bewegingsgroepen.
>>>>
Ook zijn er nog de z.g. incidentele huurders; groepen die niet wekelijks in het gebouw
komen maar b.v. maar eens of een enkele keer per jaar.
 

Bij het verhuren van ruimten krijgen buurtgroeperingen voorrang.

Niet-buurtgroeperingen kunnen huren als er ruimte over is.

En commerciŽle huur alleen als er dan nog ruimte is en alleen tijdelijk en tegen een verhoogd tarief.

Langlopende huurcontracten (maximaal een jaar met mogelijke verlenging per jaar) gaan voor kortlopende/eenmalige contracten.