Wijkcentrum
't Oude Raadhuis

 

1988 - 2013

 

t Oude Raadhuis was heel lang geleden
het gemeentehuis van Tongelre, daarna

heeft het allerlei functies vervult.
In 1957 trok het Katholiek Instituut voor

Maatschappelijk Werk erin waardoor het

een Wijkcentrum werd.

Zij runde de zaak als professionals.

Vanaf 1988 wordt het Wijkcentrum bestuurd

door vrijwilligers uit de buurt. Een aantal
buurtbewoners richtte de stichting

Wijkcentrum t Oude Raadhuis op en stelde

 de deuren open voor alle buurtbewoners.
Sindsdien is het echt het centrum van de

wijk en de buurt.


't Oude Raadhuis

Wandelvierdaagse
 
Het bestuur organiseert samen met heel

veel vrijwilligers allerlei activiteiten voor

jong en oud in onze wijk. Daarnaast worden

ook ruimtes verhuurd aan groepen uit de

buurt, die er bijeenkomsten en/of activiteiten

willen houden.

 


De vrijwilligers

Spellenmiddag

In 2011 vierden we het 100 jarig bestaan van

't Oude Raadhuis.
Dit jaar vieren we opnieuw feest:
het 25 jarig bestaan van de
wijkcentrumraad

En zolang er buurtbewoners zijn die het

belang inzien van een buurthuis
en die er hun energie en (wat) tijd in

willen steken, kunnen we er samen

voor zorgen dat het buurthuis een

blijvende functie houdt in Tongelre.
 

Meesterbrein

Spelmiddag in kader van 100 jarig bestaan

Naast de gebruikelijke activiteiten zoals b.v.

de bevrijdingsmarkt, meesterbrein,

wandel vierdaagse organiseert wijkcentrum

t Oude Raadhuis dit jaar speciale jubileum

activiteiten waar we in de volgende

rondom t hofke meer over schrijven.

   
't Oude Raadhuis 't Hofke 15

Tel. 2811737

e-mail: raadhuis@onsneteindhoven.nl